Nem differenciálható autoimmun betegség (Overlap sy)

Szisztémás kötőszöveti betegségek statisztikája. Szisztémás szklerózis (M34)

Látták: Átírás 1 Fibrosis és zsíros infiltráció jelenségének vizsgálata szisztémás autoimmun betegek kis nyálmirigyeiben, számítógépes képanalízis segítségével Ph. D értekezés Dr. Katona Krisztián Témavezető: Dr. Tornóczki Tamás Szisztémás kötőszöveti betegségek statisztikája vezető: Dr. Miseta Attila Doktori iskola vezetője: Dr. Kovács L. Gábor Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Pathologiai Intézet 2 Bevezetés Kis nyálmirigyek anatómiája, szövettana és élettana A szájüregben submucosusan megtalálható kis nyálmirigy KNYM a nagynyálmirigyekhez hasonlóan szövettanilag parenchymára és stromára osztható.

A kis nyálmirigyek többsége döntően mucinosus acinusokat tartalmaz és kivezetőcső rendszerük kevésbé fejlett. Funkciójukat tekintve fontos szerepet töltenek be a nyálkahártya nedvesítésben és antimikrobiális proteineket, glikoproteineket termelve részt vesznek a szájüreg védekezésében. A kis csípőfájdalomcsillapító diagnosztikus jelentősége Az alsó ajakban található KNYM-ek, szemben a parotissal, könnyen hozzáférhetőek, eltávolításuk kevesebb komplikációval jár.

User Top Links

Szövetmintáik elemzése nemcsak a Sjögren syndroma SShanem más betegségek, mint sarcoidosis és szisztémás amyloidosis diagnózisának felállításában is hasznos lehet.

Hisztopatológiai elváltozások kis nyálmirigyekben szisztémás kötőszöveti betegségek statisztikája előfordulásuk szisztémás autoimmun betegségekben A mintákban megfigyelhető gyulladás jelentőségének felismerése, súlyosságának megítélése gradálása Chisholm nevéhez fűződik.

Az általa leírt focus minimum 50 lymphocyta 4 mm 2 -nyi nyálmirigy 2 3 területen ma is a SS szövettani diagnózisának alapja. A gyulladás mellett gyakran figyelhető meg a mintákban lobuláris fibrosis és zsíros infiltráció is, mely jelenségek megítélése a szakirodalomban ellentmondásos. Az acináris hám veszteséget acináris atrophia szintén valamely fent említett folyamat következményének tekinthetjük.

REUMATOLÓGIA - EGYETEMI JEGYZET

Szisztémás autoimmun betegségek és autoantitestek Autoimmun reakcióról beszélhetünk, ha a szervezet immunrendszere idegenként ismer fel valamely saját struktúrát és aktiválódva megkísérli annak eliminálását. Amennyiben az említett folyamat több szervet, szervrendszert érint, szisztémás autoimmun betegségről beszélhetünk. E betegségek közös jellemzője, hogy nőknél gyakrabban fordulnak elő és általában 50 éves kor felett jelentkeznek.

Kialakulásukban mind genetikai mind környezeti faktorok szerepet játszanak. Gyakran e betegségek egymással átfedésben overlap jelentkeznek, így az érintettek több betegség kombinált tüneteit mutatják. A betegségek diagnosztikájára különböző kritérium rendszereket hoztak létre, melyek gyakran területenként 3 4 eltérőek voltak és több revízión estek át.

Betegség megnevezésének szinonímái:

Ezen rendszerekben mind szubjektív mind objektív paraméterek helyet kaptak, utóbbiak közül kiemelendők a különböző autoantitestek jelenlétének kimutatása. Szisztémás autoimmun betegségek gyanúja esetén szisztémás kötőszöveti betegségek statisztikája alkalmazott szűrőteszt az antinuclearis antitest ANARA esetén a rheuma faktor RF és ciklikus citrullinált proteinek ellen termelődő antitestek anti-ccpSS esetén az anti-ss-a és anti-ss-b antitestek, SLE-ben az anti-dsdns és anti-nucleosoma antitestek míg SSc esetén a centromer ellenes antitestek ACA és a topoisomerase I elleni antitestek SCL jelentősége kiemelkedő.

Ezen markerek gyakran nem csak diagnosztikus, de prognosztikus faktorként is jelentőséggel bírnak. A hisztológiai jelenségek gyulladás, fibrosis, zsíros infiltráció illetve kombinációik gyakoriságának meghatározása különböző szisztémás autoimmun betegségek és sicca kontroll páciensek KNYMB mintáiban.

A lobuláris fibrosis és zsíros infiltráció objektív mérése számítógépes képanalízis segítségével. A fibrosis és a zsíros infiltráció jelenségeinek hátterében álló faktorok tisztázása a korábbi publikációknál nagyobb esetszámú vizsgálattal.

A digitális képanalízishez szükséges további ecetsavas alciánkék-picrinsav-sirius vörös APS festett metszeteket utólag készítettük el.

A mintákat fénymikroszkóposan újraértékeltük és rögzítettük a gyulladásos fókuszok Gylobuláris fibrosis F és zsíros infiltráció Zs jelenlétét.

A szisztémás szkleroderma várható élettartama

A klinikai adatok gyűjtése a központi egyetemi rendszerből emedsolution történt. Felhasználtuk a páciensek életkorát, nemét és amennyiben rendelkezésre állt a testtömeg index BMI adatokat, diabetes mellitus DM klinikai diagnózisát valamint az Immunológiai és Biotechnológiai Intézetben elvégzett autoantitest tesztek eredményeit.

Digitalizálás és számítógépes képanalízis A lobuláris fibrosist mutató esetek APS festett, valamint a zsíros infiltrációt mutató minták PAS festett metszeteit, 6 7 továbbá 35 hisztológiailag negatív kontroll eset azonosan festett metszeteit digitalizáltuk.

Szisztémás Lupus Erythematodes a GNM tükrében

A virtuális metszetekben kijelölést hoztunk létre a következő feltételeknek megfelelően: APS festett metszeteken egy lobulust vagy annak megfelelő területet, elkerülve a fókuszokat, centrális ductusokat és a zsíros infiltrációt; PAS festett metszeteken egy-egy nyálmirigyet több lobulusannak minden tartalmával acinusok, ductusok, gyulladásos infiltrátum stb.

Egyes mintákban a fibrosis nem diffúz jelenségként, hanem csak egyes területeket érintő partialis illetve focalis jelenségként megfigyelhető.

szisztémás kötőszöveti betegségek statisztikája hisztogenezis kötőszöveti növekedés és regeneráció

Ilyen esetekben arányosan mind a jelenség által érintett, mind a megkímélt területeken hoztunk létre kijelölést.

A digitális képanalízishez használt program színek alapján képes elkülöníteni, majd meghatározni a bevont színeknek megfelelő területet.

  • Szisztémás szklerózis (M34) - A nyomás
  • Vélemények Részletek Az egyetemi jegyzetnek készült mű a debreceni Egyetem Orvosi Fakultásán, a Reumatológiai Tanszék munkatársainak közreműködésével jött létre.
  • Theiss Echinacea csepp 50 ml Áru elérhetősége 2 Ft Kosárba Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, melynek hatását tudományos eredmények igazolják.
  • A karok és a lábak ízületeinek ízületi gyulladása

APS festett metszeteken így mérhettük a sirius-vörös által, vörösre festett collagen és az alcián-kék által kékre festett mucin területét. PAS festett metszeteken a lila különböző árnyalataiban megjelenő mirigy parenchyma és stroma pedig elkülöníthető a feldolgozás következtében kioldódó zsír által hagyott fehér- üres területektől, így a zsírosan infiltrált területek aránya közvetetten mérhető.

szisztémás kötőszöveti betegségek statisztikája matsesta ízületi kezelés

Szignifikánsnak tekintettük az eredményt, amennyiben a 7 8 p érték kisebb volt, mint 0, Meghatároztuk a kontroll metszetek normál minimum mucin és maximum collagen tartalmát. A statisztikai értékelésnél figyelembe vettük a betegek nemét, életkorát, BMI értékét, BMI csoportokat, DM adatát, klinikai diagnózisait, hisztológiai diagnózisát, és a mérési eredményeinket.

A rovat további cikkei

A hisztológiai elváltozásokat önállóan illetve csoportokat létrehozva is vizsgáltuk. Az analíziseket az előbb említett hisztológiai csoportok mellett a partialis és focalis jelenségeket mellőzve is lefutattuk. A szisztémás autoimmun betegség negatív és pozitív csoportot, az egyes autoimmun betegségeket SS, snra és spra, SSc, SLE és NDC diagnózis illetve egyéb szisztémás autoimmun betegség dermatomyositis, vasculitisek stb.

Kategorikus változók közötti kapcsolat vizsgálatra Chi 2 próbát, nem normális változók esetén két minta összevetésére Mann Whitney tesztet, több minta esetén Kruskal Wallis próbát, 8 9 normális eloszlású változók esetén T próbákat illetve ANOVA-t, Bonferroni post hoc teszttel alkalmaztunk. Folytonos változók közötti összefüggés elemzésére lineáris regressziót Pearson korrelációs analízissel használtunk.

A többváltozós vizsgálat során alkalmazott bináris logisztikus regresszióhoz a paramétereket a forward selection módszerével vontuk be, melyek a következők voltak: életkor, nem, BMI érték és csoport, DM diagnózis, klinikai diagnózis csoport, autoantitestek.

A zsíros infiltráció jelenléte ritkábbnak bizonyult a szisztémás autoimmun betegség negatív és az 13 14 egyéb szisztémás autoimmun betegség pozitív csoportokban.

A többi autoantitest pozitivitás és a zsíros infiltráció mértéke között statisztikailag szignifikáns összefüggést nem találtunk. Szisztémás kötőszöveti betegségek statisztikája beteganyagon szerzett tapasztalataink is ezt a megfigyelést támogatják azonban a jelenséget még gyakoribbnak találtuk spraben szenvedő betegek esetében.

Dr. Theiss Echinacea csepp 50 ml

Mindemellett nem hanyagolható el a jelenség és az életkor kapcsolata sem, hiszen vizsgálatunkban is magasabb volt a fibrosist mutató esetekben az átlag életkor, mint a negatívakban 62,03 vs. Vizsgálatunkban sem SLE sem SSc 20 illetve 27 beteg esetén nem mutatkozott gyakrabban fibrosis, sőt az előbbi esetében az objektív digitális képanalízissel meghatározott kötőszöveti szaporulat aránya szignifikánsan alacsonyabbnak bizonyult.

Ugyanakkor viszonylag csekély azon SLE betegek száma 6 esetahol a kötőszövet mennyiségét megmértük, így kevésbé értékelhető a kapott eredmény. SLE-re jellemző egyes szerológiai eltérések mellett anti-dsdns és anti- SS-a pozitivitás szignifikánsan ritkábban láttunk lobuláris fibrosist. Ezen megfigyeléseink arra engednek következtetni, hogy a SLE-re jellemző autoimmun gyulladás mellett kevésbé, illetve kevésbé súlyosan jelentkezik fibrosis a KNYM-ben.

A kis esetszám miatt a vizsgált mintából messzemenő következtetéseket nem szabad levonni. Markkanen és mtsai. Ezzel ellentétben, vizsgálatainkban a kötőszövet szaporulat mértéke nem tért el szignifikánsan egyik összehasonlításban sem, de spra esetén és SS-RA overlap esetén is gyakoribb jelenség volt.

szisztémás kötőszöveti betegségek statisztikája ízületi fájdalom polyarthritis

SpRA-os esetek közül is elsősorban az anti-ccp pozitív csoportban számíthatunk fibrosisra, mivel utóbbi autoantitest pozitivitás minden elvégzett statisztikai elemzésben szignifikáns pozitív korrelációt mutatott a lobuláris fibrosis megjelenésével. Mi több, erős, közel lineáris összefüggést figyelhettünk meg a collagen rost szaporulat növekedése és a mucin tartalom csökkenése között.

Autoantitestek | Lab Tests Online-HU

Így elmondható, hogy a fibrosis negatívan befolyásolja a működő mucinosus acinusokat csökkent mucin tartalomezáltal csökkentheti a mirigyfunkciót is.

Több szerző munkásságának megfelelően mi is észleltük a fibrosis mellett a zsíros infiltráció és az életkor közötti kapcsolatot. Emellett az utóbbi jelenség kiterjedtsége és az életkor között is szignifikáns kapcsolatot igazoltunk. Skarstein és mtsai. Bár mi is szignifikáns kapcsolatot találtunk a SS jelenléte és a zsíros infiltráció gyakorisága között, megjegyzendő, hogy a fent említett tanulmányban a SS betegeket egy hasonló átlagéletkorú, autoimmun betegségre negatív sicca kontroll csoporthoz hasonlították, míg az értekezésben a SS-ás csoportot az egyéb autoimmun 19 20 betegségben szenvedő betegek adatait is tartalmazó csoporttal összevetve jutottunk erre az eredményre.

Az is tény, hogy a SS-ok átlagéletkora szignifikánsan magasabb volt, mint a nem SS-ásoké 57,89 vs. Sokkal inkább egyéb paraméterekhez, mint az öregedéshez és elhízáshoz kapcsolható.

szisztémás kötőszöveti betegségek statisztikája kondroitin glükózamin gyógyszerárral

Ezt igazolandó több szempontból megközelítve is muskátli együttes kezelés, hogy az életkor mellett a BMI is pozitívan korrelál a zsíros infiltrációval. Nem csak az átlag BMI volt szignifikánsan magasabb a zsíros infiltrációt mutató esetekben 29,46 vs. Bizonyítottuk továbbá azt is, hogy a zsíros infiltráció jelenléte mellett annak kiterjedtsége is korrelál mind az életkorral, mind az elhízással.

Eredményeinket összefoglalva elmondható, hogy a zsíros infiltráció mind megjelenésében, mind mértékében pozitívan korrelál mind az életkorral, mind az elhízással BMImíg a fibrosis megjelenésére KNYMB elsősorban spra valamint SS diagnózisa mellett számíthatunk, autoantitestek tekintetében pedig anti-ccp pozitivitás mellett láthattuk leggyakrabban. Ezért mindenképp fontos fókuszt formáló gyulladásos 20 21 infiltrátum hiányában is megemlíteni a fibrosis, illetve a zsíros infiltráció jelenlétét a patológiai leletben, hiszen e hisztológiai elváltozások sok más mellett szintén befolyásolhatják a mirigyek nyáltermelését, utalhatnak szisztémás autoimmun betegség meglétére, így értékes háttér-információt biztosítanak a klinikusok számára.

szisztémás kötőszöveti betegségek statisztikája ízületi gyulladás és ízületi gyulladás jelei és kezelése

Új eredmények 1. Elsőként alkalmaztuk KNYMB mintákban az APS festés és digitális képanalízis kombinációját a mucin tartalom működő parenchyma és a kötőszövet mennyiségének fibrosis együttes mérésére. Ugyancsak elsőként használtunk objektív képanalizáló módszert a KNYMB mintákban megfigyelhető zsíros infiltráció mennyiségi analízisére is. Bizonyítottuk, hogy mind a zsíros infiltráció jelenléte mind a mértéke korrelál nemcsak az öregedéssel, de az elhízással is.

Igazoltuk a logikus, ám korábban nem bizonyított szoros negatív korrelációt a fibrosis mértéke és az acinaris hám megtartottság között.

Szisztémás scleroderma mkb 10

Először írtuk le a KNYMB-ban megfigyelt lobuláris fibrosis kapcsolatát a spra-el, továbbá statisztikailag bizonyítottuk kapcsolatát SS-val és overlap szisztémás kötőszöveti betegségek statisztikája nagyobb esetszámon. A klinikai diagnózisok mellett az egyes hisztopathológiai elváltozások objektív laborparaméterekkel autoantitestek való összefüggését is vizsgáltuk, melynek eredményeként elsőként írtuk le a lobuláris fibrosis szoros kapcsolatát az anti-ccp pozitivitással.

Megfigyeléseinkkel erősítettük azt az elképzelést, miszerint a spra és snra patogenezisükben és klinikai prezentációjukban is eltérő entitások. Image analysis of fatty infiltration in labial salivary gland biopsies: extent and its correlation to age, obesity and diabetes.

szisztémás kötőszöveti betegségek statisztikája fájdalom a láb kenőcsének ízületeiben

Adipose tissue infiltration in minor salivary glands of patients with Sjögren's syndrome: Lack of significant correlation with the disease. An image analysis of cases. Image analysis of fibrosis in labial salivary glands of patients with systemic autoimmune diseases.

  • Dr. Diag - Nem differenciálható autoimmun betegség (Overlap sy)
  • Míg a rheumatoid arthritis RAa juvenilis idiopathiás arthritis és a spondyloarthritis ízületi gyulladással és kevés szervi manifesztációval, addig a kevert, differenciálatlan kötőszöveti betegségek, a szisztémás lupus erythematosus SLEaz antifoszfolipid szindróma APSa szisztémás sclerosis, a Sjögren-szindróma, a gyulladásos myopathiák és a vasculitisek különféle autoantitestek megjelenésével és különböző szervi érintettséggel járnak.
  • Az SJS megbízható diagnosztizálásához elegendő a három fő kritérium vagy egyikük ha szklerodermális bőrkárosodás, a körömcsontok oszteolízise vagy az emésztőrendszer jellegzetes sérülésehárom vagy több kiegészítő kritérium kombinációjával.
  • Az íves és a csigolya ízületi ízületi gyulladása

Close correlation of lobular fibrosis to seropositive rheumatoid arthritis and increased anti-ccp and RF titers in the serum. Upregulation of extraneuronal TRPV1 expression in chronic rhinosinusitis with nasal polyps. Rhinology IF: Témában tartott előadások Patológus Kongresszus, Hajdúszoboszló, Előadás "Kis nyálmirigy hisztopatológi-ai elváltozások szisztémás autoimmun betegségekben" Fiatal Patológusok Találkozója, Budapest A kis nyálmirigyekben előforduló zsíros infiltráció vizsgálata számítógépes image analysis-el: a jelenség kiterjedése és kapcsolata az életkorral és elhízással