KOLOFON ANTIKVÁRIUM

Közös kolofon, Tanszéki Projektek

Adalékok a középkori budai könyvkereskedők történetéhez Magyar Könyvszemle A gyöngyösi volt ferences könyvtár — mely ma az Országos Széchényi Könyvtár műemlékkönyvtára, — rendkívül gazdag régi nyomtatványokban.

A bőséges XVI. Kemény József [3] elég pontosan örökítette meg ezt a kiadást, melynek egy példányát látta is Pesten Fejér Györgynél. Leírja ugyanezt Ballagi Aladár is [4] és lelőhelyül a brassói evangélikus gimnáziumot jelöli meg. Érdekes, hogy a közvetlenül utána következő, Ott azonban nem is egy, hanem három közös kolofon van belőle, — ami jellemző annak rendkívüli gazdagságára, — de valamennyi kolofonnal ellátott duzzadt ízület és nem fáj közös kolofon.

Szókincs és olvasásértés

Bizonyítja ezt a végén — közvetlenül a kolofon alatt - levő közös registrum. Ezek szerint Ballagi bibliográfiájának A kolofonban azonban nem történik róla említés, ahogy ez általában történni szokott, hanem abban Lucantonius Giunta van megjelölve, kinek a költségén a művet Velencében Jacobus Pentius de Leuco nyomta.

A JPG a TIF formátummal szemben "veszteséges" eljárás, a kép minősége a tömörítés arányában romlik, de ezt egy bizonyos határig az emberi szem nem veszi észre.

Paep-nek erről a kiadványáról az irodalom eddig — tudomásom szerint — nem emlékezett meg. A kiadás eredetileg Giunta számára készült, amit bizonyít — az említett kolofonon felül — az a körülmény is, hogy ismerünk olyan példányt pl.

Megállapítható mindezekből, hogy Lucantonius Giunta egyes kiadványaiból a példányok egy része budai könyvkereskedő neve alatt látott napvilágot.

Támogatóinknak köszönhetően éppen Veszprém megyét térképezzük fel a Mi Vidékünk keretében. Támogass te is! A szervezetlenség, a tájékoztatás és az egyértelmű szabályok hiánya miatt áldatlan állapotok alakultak ki az Országos Onkológiai Intézetben. A kemoterápiára váró betegek hajnali 5 órától állnak sorba egy szűk lépcsőházban, hogy 7 órától sorszámot húzhassanak maguknak az aznapi vizsgálatokra.

Az a körülmény, hogy az Elképzelhető ugyanis, hogy a kis tőkével rendelkező budai könyvkereskedők bizományba vettek át könyveket a nagyobb kiadóktól. Bizonyítja ezt Feger esete is, ki Kobergertől bizományba kapott Schedel-féle krónikákat. Paep A kapcsolat fejlődésének további állomása lehetett az, mikor már a kiadás költségeinek egy részével is hozzájárult a hazai kiadó.

Schaller A Paep-féle kiadás címlapján levő kiadói jelvényt 1. Ez a budai könyvkereskedők fametszetes jelvényeinek többségéhez hasonlóan, de a külföldiektől eltérően, védszentet ábrázol és a kiadó nevét nem a ducba vésték, hanem öntött betűkből szedték.

Bibliográfiai adatfeldolgozás I. | Digitális Tankönyvtár

Az álló téglalap alakú és kettős vonalú kerettel körülvett jelvény felső részén János evangelistát, Paep védszentjét látjuk, amint a lángoktól körülnyaldosott olajos üstben áll, kezében serleggel, melyből kígyó bújik ki. A 49×68 mm. A Schaller-féle Guillelmus-kiadás címlapján ugyanezt a fametszetes jelvényt találjuk 2. Paep jelvényének Schaller számára történt felhasználásánál természetesen megváltoztatták a szedett szöveget Jaco- bus.

Bibliográfiai adatfeldolgozás I.

Az igazítás azonban nem jól sikerült, mert a levonatokon erősen látni lehet a duc kivésésének nyomát. Érdekes, de nem egyedül álló eset ez. Magának Paep-nek az első jelvényét [9] is egyik sűrűn foglalkoztatott nyomdászának, Nicolaus de Fronckfordia jelvényéből alakították át.

közös kolofon a csontok vagy ízületek az egész testen fájnak

Ha az összefüggéseket vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy ezeknél a jelvényfelhasználásoknál is Lucantonius Giunta nevével találkozunk. Így érdemes Paep—Schaller ill.

 • Так значит, Элвин, ты все еще предаешься мечтам, - сказал Джезерак с улыбкой.
 • Это, должно быть, представлялось им чем-то невообразимо чудесным, если в стремлении к нему они оставили столь многое.
 • Németh Péter Mikola: Mysterium carnale
 • Könyvtári Fogalomtár
 • Мне представляется большой трагедией,-- говорил Олвин,-- что две сохранившиеся ветви человечества оказались разобщенными на такой невообразимо огромный отрезок времени.
 • Мобиль все еще парил под одним из раскидистых деревьев, а бесконечно терпеливый робот висел над .
 • KOLOFON ANTIKVÁRIUM

Giunta kapcsolatát — más adatok közös kolofon — a reánk maradt kiadványaikból kicsit közelebbről megvizsgálni. Johannes Paep — között működött Georgius Ruem-höz — hasonlóan és Theolbald Fegerrel — ellentétben minden kiadványát Velencében, eleinte különféle műhelyekből, majd től Giuntánál, ill. Nicolaus de Franckfordia-nál nyomatta. Ez utóbbi is javarészt Giunta-nak dolgozott.

Magyar etimológiai nagyszótár (Tótfalusi István)

Paep tevékenységének megszünte után egyszerre három budai kereskedő kiadói tevékenységéről is tudunk: Urbanus Kaym —Stephanus Heckel — és Jacobus Schaller — Míg az első kettő Petrus Lichtenstein-nél nyomtatott Velencében, addig Schaller kiadványai — ahogy fentebb már láttuk — továbbra is Giuntával álltak szoros összeköttetésben.

Kaym és Giunta csak Schaller működésének megszűnte után léptek kapcsolatba, melynek során Kaym fenntartotta Lichtenstein-hez fűződő régi kapcsolatát is.

közös kolofon 28. oldal gél ízületekhez

Mindezekből feltételezhető az, hogy Paep üzleti utóda — legalábbis Giuntánál — Schaller volt. Ami a jelvények átvételét és átvésését illeti, arra elég kézenfekvő magyarázatot lehet adni.

közös kolofon ízületi fájdalom kezelésének fő módszerei

Legalkalmasabbnak látszott tehát, ha üzleti elődjének fametszetét használják fel, annál is inkább, mert a keresztnevek első betűje azonos lévén, sokat nem is kellett a ducon közös kolofon. Auf der Titelseite dieses Exemplars befindet sich das Verlagszeichen des Budaer Buchhändlers Joannes Paep, im Kolophon wird aber über ihn nichts geäussert.

 1. То было что-то слишком огромное и слишком уж далекое по времени для понимания, а вот всхлипывания ребенка пронзали сердце насквозь.
 2. Lakás Zubčič - Bled, Szlovénia
 3. Mágus artrózis kezelésére
 4. В свое время, еще когда существовали короли и их дворы, шуты решали именно такие задачи и преследовали те же -- Будет полезно, -- сказал Джизирак, -- если мы будем откровенны друг с другом.
 5. kolofon jelentése - Idegen Szavak Gyűjteménye

In dieser Sammlung sind drei Exemplare der ebenfalls in Venedig bei Petrus de Quarengiis gedruckten Ausgabe desselben Werkes aufbewahrt. Während dieser Umgestaltung blieb das Bild des Heiligen Evangelisten Johannes — eben in Öl gekocht — unverändert, obwohl der Patron des neuen Verlegers nicht mehr er, sondern Jakob war. Aufgrund des Gesagten darf jene Vermutung angenommen werden, daß der Ge­schäftsnachfolger von Paep in Buda Schaller war.

In: Magyar Könyvszemle Pest Budapest Florence — Paris Leipzig Straßburg

 • Hommage à Pilinszky M egérkezni a misztikus intuíció állapotába a sors legkegyesebb ajándéka.
 • Kézi szedés a nyomóforma-készítés hagyományos módszere.
 • | Magyar Nyomdász
 • Adalékok a középkori budai könyvkereskedők történetéhez
 • L még: Bibliográfia nyelve; Katalógus nyelve adatbázis: Számítógépen tárolt információk rendszerezett gyűjteménye, adatmezőkből álló rekordok halmaza.
 • A papír vastagsága egy négyzetméterének súlya grammban.
 • Szókincsháló Szótár