Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítő Online

Közös forgalomba hozatali támogatás. Keresés űrlap

A környezetvédelmi és állatjóléti támogatásnak összhangban kell állnia az EU környezetvédelmi politikájának általános célkitűzéseivel.

Marczinkó Zoltán, NGM váll. kapcs. felelős h. államtitkár előadása - BVK - ÚÜK közös rendezvényen

A bizonyos területek hátrányait ellentételező támogatásnak hozzá kell járulnia a mezőgazdasági célú földhasználat fenntartásához, a vidéki területek megőrzéséhez, valamint a fenntartható gazdálkodási rendszerek működésben tartásához és népszerűsítéséhez. Ahhoz, hogy erre a támogatásra jogosult legyen, az EU-tagállamnak bizonyítania kell a kérdéses hátrányokat, és bizonyítékot kell nyújtania arra vonatkozóan, hogy a kifizetendő ellentételezés összege nem jelenti e hátrányok hatásának túlzott ellentételezését.

támogatás - Traduzione in italiano – Dizionario Linguee

A kompenzációs kifizetések szintjének arányban kell állnia a hátrányok gazdasági hatásával. Csak az emberi ellenőrzés alatt nem tartható állandó hátrányok gazdasági hatása vehető figyelembe a kompenzációs kifizetések összegének kiszámításakor.

sternoclavicularis ízületi sérülés

Az előírások betartására irányuló támogatás célja, hogy fedezze a környezetvédelem, közegészségügy, állat- és növényegészségügy, állatjólét és munkabiztonság területén érvényben lévő előírások alkalmazásának eredményeként felmerült költségek és elmaradt jövedelem egy részét. A fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdéséhez nyújtott támogatásra olyan 40 évnél fiatalabb személyek jogosultak, akik először indítanak mezőgazdasági vállalkozást elsődleges termelőként.

A jogosult kedvezményezettek tervet nyújthatnak be mezőgazdasági tevékenységeik fejlesztésére.

Egyedi támogatás

A korai nyugdíjba vonulásra vagy a gazdálkodási tevékenységek megszüntetésére irányuló támogatás a kereskedelmi gazdálkodási tevékenységek állandó jelleggel történő és végleges beszüntetése esetén engedélyezhető. A termelői csoportokra irányuló támogatások célja, hogy ösztönözze termelői csoportok létrehozását kínálatuk egyesítése, valamint termelésüknek a piaci igényekhez való igazítása érdekében.

a térd artritisz tünetei és kezelése

Ez a támogatás csak kis- és középvállalkozások kkv-k számára nyújtható. Elszámolható költségek: megfelelő helyiségek bérleti díja, irodai berendezések — beleértve számítógépes hardver és szoftver eszközöket is — vásárlása, adminisztratív költségek személyzeti költségeket is beleértverezsi- és egyéb költségek. A birtokrendezési támogatás célja a mezőgazdasági parcellák cseréjének ösztönzése és gazdaságilag életképes gazdaságok létrehozásának elősegítése.

Már igényelhető a borok krízislepárlási támogatása

A minőségi mezőgazdasági termékek termelésének és forgalomba hozatalának ösztönzésére irányuló támogatás célja, hogy javítsa a mezőgazdasági termékek minőségét és arra ösztönözze a gazdálkodókat, hogy vegyenek részt a különböző élelmiszer-minőségi rendszerekben. Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban címén az alábbi intézkedésekre ítélhető meg támogatás: gazdálkodók és a mezőgazdaságban dolgozók számára nyújtott oktatás és képzés; helyettesítési szolgáltatás a gazdálkodó betegsége vagy szabadsága miatti távollét alatt; harmadik felek által nyújtott tanácsadási szolgáltatások; vállalkozások közötti tapasztalatátadást szolgáló fórumok szervezése, illetve a versenyek, kiállítások vagy vásárok szervezése, valamint ezeken való részvétel; a tények vagy tudományos adatok közzététele; kiadványok.

Az állattenyésztési ágazatban nyújtható támogatások célja az EU állatállománya genetikai minőségének fenntartása és javítása. A legkülső régiók és az égei-tengeri szigetek részére nyújtott támogatásokat, amelyek e régiók szükségleteinek kielégítésére irányulnak, eseti alapon vizsgálja meg a Bizottság az e régiókra alkalmazandó különös jogszabályi rendelkezések alapján, figyelembe véve a kérdéses intézkedéseknek az érintett régiókra vonatkozó vidékfejlesztési programokkal való összeegyeztethetőségét fizikai gyakorlatok a vállízület artrózisához. Azonban a versenyt torzító intézkedéseket a lehetőségekhez képest kerülni kell.

Új tételes elsz. HA-k beszerzése 10 részben 2019.

Ha előírnak egy minimális összegű, a termelők által fizetendő hozzájárulást a veszteségek vagy az ilyen intézkedések költségeinek fedezésére, ez a kockázat minimális szintre csökkentésére ösztönzi őket. Az alábbi kockázat- és válságkezelési intézkedésekhez nyújtható állami támogatás: a mezőgazdasági termelésben vagy annak eszközeiben bekövetkezett kár megtérítésére irányuló támogatás; a TSE-vel fertőző szivacsos agyvelőbántalmakkal és elhullott állatállománnyal kapcsolatosan nyújtott támogatás; biztosítási díjak megfizetésére irányuló támogatás; a termelési, feldolgozási és közös forgalomba hozatali támogatás kapacitás megszüntetésére irányuló támogatás.

A nehézséggel küzdő vállalkozások megmentésére és szerkezetátalakítására nyújtott támogatás értékelésére a nehézséggel közös forgalomba hozatali támogatás vállalkozások megmentésére és szerkezetátalakítására nyújtott állami támogatásra vonatkozó hatályos európai uniós iránymutatások alapján kerül sor.

FVM rendelet előírásainak megfelelő tároló létesítménnyel rendelkeznek. Magántárolási támogatást csak a tizenkét hónaposnál fiatalabb, ex 10 00 KN-kódú bárány, és a tizenkét hónaposnál fiatalabb, ex 50 11 KN-kódú kecske hasított testének és hasított féltestének frissen vagy hűtve tárolására lehet igénybe venni.

Vannak az agrárágazatra vonatkozó horizontális támogatási eszközök is. A mezőgazdasági termékek reklámozására irányuló támogatás akkor engedélyezhető, ha a reklámkampány minőségi termékekre irányul: elismert EU-s megjelölésekre mint például a bejegyzett eredetmegjelölés — az oltalom alatt álló eredetmegjelölés [OEM] és az oltalom alatt álló földrajzi jelzés [OFJ] vagy nemzeti, regionális minőségjelző címkékre.

A reklámkampány nem irányulhat közvetlenül egy konkrét társaság vagy társaságok termékeire. Ez a támogatás az elsődleges mezőgazdasági termeléshez felhasznált energiatermékekre és villamos energiára vonatkozik.

C-310/04. számú ügyben hozott ítéletének összefoglalása

A támogatott rövid lejáratú hitelek formájában nyújtott támogatások a továbbiakban nem engedélyezettek. A támogatások a minden ágazatra vonatkozó általános európai uniós szabályok vagy bizonyos konkrét rendeletek alapján voltak nyújthatók.

tömjén, mint gyógyszer ízületekre

Az átláthatóság érdekében ezért a Bizottság arra törekedett, hogy világosabban meghatározza az EU-nak az erdészeti ágazat számára nyújtott állami támogatásokra vonatkozó politikáját. Az iránymutatások azonban csak az erdőkben és egyéb fás területeken található élő fákra és azok természetes környezetére alkalmazandók. Nem vonatkoznak az erdőre alapozott iparágaknak nyújtott állami támogatásokra, a faanyagszállításra, a fafeldolgozásra vagy más erdészeti források termékként, illetve energiafejlesztésre történő felhasználására.

csípő dysplasia fájdalom

ELJÁRÁSOK Minden új támogatási rendszert és új támogatást be kell jelenteni a Bizottságnak a megvalósításuk előtt, hacsak a támogatásra nem vonatkozik a Bizottság által elfogadott valamely mentességi rendelet.

A — közötti időszakra vonatkozó iránymutatásokkal szemben most csak korlátozott időtartamra, maximum hét évre vonatkozó támogatási rendszerek engedélyezettek.

Az új iránymutatásokat Az EU-tagállamoknak éves jelentéseket kell benyújtaniuk, és a Bizottság fenntartja a jogot további információk kérésére. Ezek az iránymutatások A Bizottság azonban fenntartja a jogot arra, hogy fontos versenypolitikai megfontolások vagy mezőgazdasági, illetve az emberi egészséggel és az állategészségüggyel kapcsolatos megfontolások vagy más közösségi politikák, illetve nemzetközi kötelezettségvállalások figyelembevétele érdekében a fenti időpont előtt módosítsa ezeket.

Utolsó frissítés: